Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2007

Μετασχηματισμός ΠΑΣΟΚ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Ελάχιστοι από όσους άσκησαν μέχρι τώρα κριτική για την πορεία του Κόμματος δεν παρέλειψαν να αναφερθούν στα προβλήματα και τις ανεπάρκειες που παρουσίασε η οργάνωση του.

Τά περισσότερα στελέχη, ελπίζουμε, αντελήφθησαν πλήρως τον καθοριστικό ρόλο, που μαζύ με τις άλλες εξωγενείς και εσωγενείς παραμέτρους, έπαιξε, στο δυσμενές αποτέλεσμα των τελευταίων Βουλευτικών Εκλογών η κακή οργάνωση του Κόμματος.

Μια μικρή Ομάδα φίλων του Κόμματος που περιλαμβάνει κυρίως στελέχη με εξειδίκευση στη Διοίκηση και Οργάνωση, μελετήσαμε και έχουμε καταγράψει σε κωδικοποιημένη μορφή τα αναγκαία βήματα προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη Οργανωτικού Μετασχηματισμού του Κόμματος, βήμα που θεωρούμε αναγκαίο για την επιβίωση του ,με την μορφή μεγάλης πολιτικής οντότητος.

Στη σύντομη αυτή παρέμβαση, γίνεται περιληπτική αναφορά στο έργο της Ομάδας, με την ελπίδα ότι στις συλλογικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν θα μπορούσε να δοθεί έμφαση στην ανάγκη του οργανωτικού μετασχηματισμού, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις μιας γενικής συμπαράταξης στην προσπάθεια να οδηγηθεί το Κόμμα σε μια νέα ανοδική τροχιά.

Αναγκαίο είναι να διευκρινισθεί ότι στην εισήγηση αυτή δεν περιέχονται πολιτικές θέσεις αφού αυτό αποτελεί έργο της ομάδας πολιτικού σχεδιασμού.


Ο Οργανωτικός Μετασχηματισμός του Κόμματος δεν είναι μόνο νέα οργάνωση και οργανόγραμμα.

Δεν είναι μόνο νέες καρέκλες και νέα πρόσωπα στις καρέκλες

Δεν είναι μόνο η ανάγκη να διατυπώσουμε το Οραμά μας, τους Στρατηγικούς μας στόχους. Τις αξίες μας.

Δεν είναι μόνο η προσπάθεια να βρούμε τρόπο να βγάλουμε απ’την αδράνεια το δυναμικό μας.

Δεν είναι μόνο η προσπάθεια να δημιουργήσουμε ικανά στελέχη.

Δεν στοχεύει μόνο στην αποκατάσταση της επαφής με το εκλογικό σώμα και στην απόκτηση αίσθησης των προβλημάτων του.

Δεν αποβλέπει μόνο στην ευθυγράμμιση των Κομματικών Συνιστωσών. Στον συντονισμό των εσωτερικών μας διαδικασιών. Στην αξιοποίηση της νέας Τεχνολογίας Πληροφοριών.

Δεν είναι ούτε μόνο η ευθύνη για την πολιτική επιμόρφωση των στελεχών μας.

ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΜΑΖΥ!


Η οργανωτική προσπάθεια για το μετασχηματισμό του Κόμματος δεν είναι κούφια λόγια.

Είναι μια δομημένη διαδικάσια με στόχο την Αναδιοργάνωση, την Αναδόμηση, την Αναζωογόνηση και την Ανανέωση του Κόμματος.

Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτές οι λέξεις ηχούν παράξενα γιατί έχουν κακοποιηθεί βάναυσα στο παρελθόν.

Γι’αυτό θεωρούμε αναγκαίο να αναφερθούμε, με λίγα λόγια, στην ειδική σημασία και στο περιεχόμενο που οι έννοιες αυτές έχουν - πρέπει να έχουν.

Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ είναι η σύλληψη του τι είναι και τι μπορεί να κάνει το Κόμμα ως πολιτικός σχηματισμός και ως μέσο για την πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Ελλάδας.

Πρέπει, πρώτοι αυτοί που βρίσκονται μέσα στο Κόμμα, να διαμορφώσουν άποψη για το τι μπορούν να επιτύχουν και στη συνέχεια να προσπαθήσουν να πείσουν τους πολίτες γι’αυτό.

Πρέπει να διατυπωθεί με σαφήνεια το Οραμά για το Κόμμα, για τη Χώρα.

Nα αποσαφηνίσθούν οι στρατηγικοί στόχοι και οι Αξίες του Κόμματος.

Πρέπει να βρεθούν τρόποι για να κοινητοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό του Κόμματος με στόχο την προσπάθεια για την ευόδωση του Οράματος.

Πρέπει και πιστεύουμε ότι οι συλλογικές δράσεις που θα ακολουθήσουν είναι μια καλή ευκαιρία,για να τεθεί σαν Υψιστος Στρατηγικός Στόχος η επιτυχία του Κόμματος στις επερχόμενες Ευρωεκλογές.

Πρέπει τέλος να δημιουργηθεί ένα σύστημα μέτρησης Πολιτικής Συμπεριφοράς.

Ενα σύστημα που θα μετράει την απόκλιση ανάμεσα στα λόγια και στα έργα ΜΕΣΑ και ΕΞΩ από το Κόμμα αποκλείοντας έτσι κάθε ενδεχόμενο Πολιτικής υποκρισίας.

Για όλα αυτά τα "πρέπει" και για άλλα, που η έκταση αυτής της περίληψης δεν επιτρέπει να αναπτυχθούν, η μελέτη της Ομάδας μας βάζει κρίσιμα ερωτήματα στα οποία το Συνέδριο και τα όργανα που θα εκλεγούν απ' αυτό, έχουν υποχρέωση να απαντήσουν γιατί αποτελούν την ουσία της ύπαρξης του Κόμματος.Αν η ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ αποτελεί την Σκέψη, το Μυαλό του Κόμματος, και διευκρινίζεται ότι με την λέξη αυτή δεν νοοούνται, σε καμμία περίπτωση οργανογράμματα και καρέκλες αλλά στόχοι και αρχές, η ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αφορά το μυικό σύστημα του Κόμματος που δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι Οργανώσεις και τα στελέχη του.

Από πρακτική σκοπιά η ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ στοχεύει απλά στην προσαρμογή των φυσικών συστημάτων του Κόμματος, δηλαδή των οργανώσεων, στις απαιτήσεις για την επίτευξη των στόχων της ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.

ΠΡΩΤΟ και πιο ουσιαστικό βήμα στην ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ πρέπει να αποτελέσει η Διαμόρφωση ενός πλαισίου κατανομής Οικονομικών και Ανθρώπινων Πόρων. Ιδιαίτερα οι πάντα περιορισμένοι οικονομικοί πόροι πρέπει να διαθέτονται εκεί που πραγματικά θα αποδώσουν τα μέγιστα. Δηλαδή στις Κομματικές Συνιστώσες που έχουν μεγάλη σπουδαιότητα αλλά έχουν μέχρι τώρα λειτουργήσει με μικρή αποδοτικότητα.

ΔΕΥΤΕΡΟ και εξίσου ουσιαστικό βήμα στην ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ είναι να προσαρμόσουμε την λειτουργική αρχιτεκτονική της Κομματικής υποδομής στην εξυπηρέτηση του οράματος και τών στρατηγικών στόχων.

ΠΡΕΠΕΙ να γίνει από όλους αντιληπτό ότι η μη ευθυγράμμιση της Κομματικής υποδομής με τους στόχους και το Οραμα προκαλεί ουσιαστικά παράλυση της δράσης του Κόμματος.


Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ και η ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ στις οποίες ήδη αναφερθήκαμε αποτελούν δράσεις που αφορούν την εσωτερική πλευρά του Κόμματος.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ Η ΑΝΑΖΟΩΓΟΝΗΣΗ, όπως προκύπτει και από την ίδια τη λέξη, στοχεύει στο να δοθεί νέα Πνοή στο Κόμμα και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το εξωτερικό περιβάλλον, δηλαδή μέσα από το εκλογικό σώμα.

Είναι γεγονός ότι μετά την τελευταία εκλογική αποτυχία γίνονται (θα πρέπει να γίνονται) προσπάθειες για την συσπείρωση και την διατήρηση του status quo του Κόμματος.

Οι προσπάθειες αυτές έστω και αν επιτύχουν δεν είναι αρκετές να βοηθήσουν το Κόμμα να κρατηθεί μεγάλο.

ΑΡΑ Η ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΛΑ ΠΗΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΛΑ ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ

ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ στην προσπάθεια αναζωογόνησης του Κόμματος είναι η παρατήρησή του απ’έξω. Από απόσταση. Με τα μάτια του απλού πολίτη. Οχι αναγκαστικά του στελέχους ή φίλου μόνο.

Είναι αυτή η ενήμερωση που θα τροφοδοτήσει το Κόμμα με χρήσιμες πληροφορίες για τα πραγματικά προβλήματα και τις αγωνίες του λαού.

Είναι αυτή η προσέγγιση που θα δείξει τις ανεπάρκειες.

Η εποχή του “Πρόεδρε πάμε πολύ καλά” ,’οταν δεν πάμε, πέρασε για πάντα. Πληρώθηκε το τίμημα.

Δεν είναι τα στελέχη αλλά το εκλογικό σώμα που θα κρίνει τις συμπεριφορές. Την απόδοσή .

Πρέπει να εξειδικευθούν τα ωφέλη που μπορεί το ΠΑΣΟΚ να προσφέρει στην Κοινωνία.

Οι πελατειακές σχέσεις είναι μια στρεβλωμένη αλλά εν τούτοις υπαρκτή μορφή της δοσοληψίας των Κομμάτων με το εκλογικό σώμα.

Πόσοι δεν γνωρίζουν ή δεν συνειδητοποιούν άραγε το παραδοσιακό δίπτυχο ότι το αντάλλαγμα για μια θέση εργασίας είναι η ανοχή του πολίτη στον αυταρχισμό των Κομμάτων ή η σιωπηρά συγκατάνευση σε ταπεινωτικές για ολόκληρο το Εθνος πολιτικές;

Αρνείται μήπως κανείς ότι εμείς πρέπει να στηρίξουμε την παρουσία μας μόνο πάνω σε σταθερές έντιμες σχέσεις με τον Πολίτη;

Δεν είναι ακριβές ότι το ΠΑΣΟΚ επειδή δεν βρίσκεται τώρα στην Εξουσία δεν μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες στο Κοινωνικό Σύνολο.

Αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά μόνο στην προσπάθεια που κάνουν σε όλους τους Κοινωνικούς τομείς οι σύλλογοι,τα ΜΜΕ και τότε είναι εύκολο να διαπιστώσει ότι υπάρχει τεράστιο απόθεμα Κοινωνικού έργου στο οποίο το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συνεισφέρει.Επακόλουθο της επαφής του Κόμματος με το εξωτερικό περιβάλλον είναι η Δημιουργία σύγχρονου Πολιτικού Λόγου που να δίνει πειστικές απαντήσεις στις αγωνίες του λαού.

Αυτό δεν μπορεί να γίνει με επιτυχία και πληρότητα αν δεν αξιοποιηθούν οι δυνατότητες όλων των στελεχών, αν δεν δημιουργηθούν συμμαχίες και δεν επιδιωχθούν συνεργασίες με Κοινωνικούς φορείς που βρίσκονται έξω απ’ το Κόμμα.

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΖΟΩΓΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ είναι να γίνει γνωστός στην στην Κοινωνία ο Πολιτικός μας Λόγος.

Κανείς νομίζω δεν μπορεί να αμφισβητήσει αυτή την ανεπάρκεια.

Η μελέτη της Ομάδας μας προτείνει συγκεκριμμένα μέτρα για το ξεπέρασμα και αυτού του προβλήματος, με κυρίαρχο όπλο την χρησιμοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας Επικοινωνίας

Συγκεκριμμένα νομίζουμε ότι ένα από τα πρώτα έργα των οργάνων που θα εκλεγούν ή θα διορισθούν πρέπει να είναι η εκπόνηση και εφαρμογή ενός σχεδίου τεχνολογικής προσαρμογής του Κόμματος στον τομέα της επικοινωνίας.

Μέσα απ’ αυτό το σχέδιο θα προκύψουν τα στρατηγικής φύσεως πλεονεκτήματα που μπορεί να αποκτήσει το Κόμμα με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας αλλά κύρια θα βρεθούν τρόποι να αποδεσμευθεί η διάχυση του πολιτικού λόγου του Κόμματος από τις διαθέσεις των ΜΜΕ..
Η Αναδιοργάνωση όπως συνοπτικά περιγράφηκε πρέπει να αποτελέσει το πρώτο έργο των οργάνων που θα εκκλεγούν. Η Αναδόμηση πρέπει να τοποθετήσει το Κομματικό νυστέρι στις πληγές της κακής λειτουργίας του Κόμματος. Η Αναζωογόνηση είναι το Πολιτικό Μάρκετινγκ.

Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ τέλος πρέπει να είναι ο στόχος των οραματιστών που κάθε Κόμμα πρέπει να διαθέτει και στοχεύει στην επένδυση στα στελέχη εκείνα που έχουν την επιθυμία για νέους στόχους και σκοπούς που οδηγούν στην αναγέννηση του Κόμματος.

Εξασφαλίζει την ικανότητα προσαρμογής του Κόμματος στις εξελίξεις

Η Ανανέωση του Κόμματος δεν είναι μια τυχαία διαδικασία. Προυποθέτει στόχους και Μέτρα από την Ηγεσία.

Πρέπει πρώτα απ’ όλα να αναπτυχθεί ένα σύστημα υγιούς Πολιτικής ανταμοιβής των στελεχών που να σχετίζεται με τα επιτεύγματα ατόμων ή ομάδων που να αποτελεί καθημερινό κίνητρο προσφοράς και απόδοσης.

Ενα σύστημα που να αποτελεί μέρος της όλης διαδικασίας του οργανωτικού μετασχηματισμου.

Αν δεν λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα, δεν θα υπάρχει καμιά οργανωμένη διαδικασία ανανέωσης των στελεχών.

Είναι γεγονός ότι η Κομματική ανταμοιβή μπορεί να έλθει μέσα από τις εσωκομματικές διαδικασίες. Ποιός όμως μπορεί να παραγνωρίσει ότι για να γίνουν τα νέα στελέχη γνωστά πρέπει πρώτα να τους ανατεθούν έργα στα οποία να επιτύχουν και η επιτυχία τους αυτή να προβληθεί μέσα από τον Κομματικό μηχανισμό;

Η ανάγκη αυτή αναγνώρισης της προσφοράς των στελεχών πρέπει να θεσμοθετηθεί αφού και το ίδιο το Κόμμα,ως σύνολο κινείται μέσα σε ένα πλαίσιο ανταμοιβής του έργου του που είναι η εμπιστοσύνη ή όχι του εκλογικού σώματος.Μέσα στα πλαίσια της ανανέωσης πρέπει να δημιουργηθεί “πάσει θυσία” ένα σύστημα πολιτικής επιμόρφωσης των στελεχών που να προωθεί την αμοιβαία γνώση και την απόκτηση νέων πολιτικών εξειδικεύσεων.

Το Κόμμα υπέφερε στο παρελθόν από την ανεπάρκεια πολιτικά εκπαιδευμένων στελεχών. Είναι επομένως αυτονόητο να αναγνωρισθεί η ανάγκη για την ανάπτυξη μέσω της επιμόρφωσης,πολιτικών ικανοτήτων στα στελέχη εκείνα που πιστεύουν στις αρχές του.Τελευταίο και πιο ουσιαστικό στοιχείο της ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ είναι η προώθηση του στόχου της ανάπτυξης της Οργανωτικής δομής του Κόμματος.

Η Ομάδα μας πιστεύει ότι η Οργανωτική δομή του Κόμματος πρέπει οπωσδήποτε να βασισθεί στην αναγνώριση του γεγονότος ότι ενώ παραμένει και αναπτύσσεται η ανάγκη ομαδικής εργασίας, υπάρχει ταυτόχρονα απόλυτη εξάρτηση από την ατομική υπευθυνότητα και αποδοτικότητα των μεμονωμένων στελεχών .

Κατά συνέπεια πιστεύουμε ότι η οργανωτική μορφή που μας ταιριάζει πρέπει να έχει τη μορφή “”αράχνης”” με το εκλογικό σώμα στο κέντρο, μορφή που εξασφαλίζει την απ’ ευθείας επαφή με το εκλογικό σώμα αλλά και ταυτόχρονα την αμοιβαία συνεργασία των κομματικών συνιστωσών.


Η παραπάνω περιληπτική προσέγγιση σχετικά με το πλαίσιο που η Ομάδα Εργασίας μας μπορεί να καταθέσει έχει σαν στόχο να διεγείρει τα στελέχη και τα μέλη στη διατύπωση προτάσεων που θα πρέπει να ενταχθούν στον οργανωτικό μετασχηματισμό

Προτού όμως κλείσουμε αυτή την παρέμβαση θα πρέπει να προστεθεί ότι ότι:

Η παγιοποίηση του ΠΑΣΟΚ ως μεγάλου Κόμματος,μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, στην Ελληνική Πολιτική πραγματικότητα, ταυτίζεται απόλυτα με την επιτυχία ή όχι του οργανωτικού Μετασχηματισμού.

Θα ήταν επιπόλαιο να υποστηριχθεί ότι οι προτάσεις που διατυπώνονται εδώ αποτελούν μία αλάνθαστη και μοναδική διαδικασία μεγιστοποίησης της προσπάθειας εδραίωσης του Κόμματος.

Αντίθετα στόχος της προσπάθειας είναι να αποτελέσει “πλαίσιο προβληματισμού” μέσα από το οποίο πιστεύουμε ότι μπορούν να προκύψουν θετικά αποτελέσματα.

Η Ομάδα μας έχει καταγεγραμμένη με λεπτομέρειες την διαδικασία του μετασχηματισμού του ΠΑΣΟΚ και έχει επίσης εκπονήσει σχετικό σχέδιο δράσεως.
Τα παραπάνω μπορούν να διατεθούν στο Κόμμα αν κριθεί από τα όργανα του,πριν ή μετά από την εκλογή προέδρου ότι μπορούν να συμβάλουν στην ανάκαμψη του.

Εκφράζοντας την ομόφωνη απόφαση της ομάδας εργασίας μας
ζητούμε από τους αναγνώστες να τοποθετηθούν θετικά ή αρνητικα στις απόψεις που διατυπώνουμεΦίλες και Φίλοι αναγνώστες,

Ο οργανωτικός μετασχηματισμός του ΠΑΣΟΚ δεν είναι αποκλειστικό έργο ούτε του Προέδρου ούτε των οργάνων που θα εκλεγούν.

Είναι έργο όλων, από τον Πρόεδρο μέχρι και το τελευταίο στέλεχος.

Δεν αποκλείεται-αν και δύσκολο-εξωγενείς παράγοντες να σπρώξουν το Κόμμα προς τα πάνω.

Ομως μέσα από τη διαδικασία του οργανωτικού μετασχηματισμού που προτείνουμε, υιοθετείται η ενεργητική παρέμβαση αντί της παθητικής και με αμφίβολα αποτελέσματα αναμονής.

Δεν ταιρίαζει ούτε στον τρόπο γέννησης ούτε στον τρόπο άνδρωσης του ΠΑΣΟΚ η παθητική αναμονή.Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε οι ρήξεις ειναι αναγκαίες.

Η ρήξη που πρέπει να γίνει σήμερα είναι στο εσωτερικό του Κόμματος.

Με τον κακό του εαυτό. Με τις ανεπάρκειες του.

Πρέπει το κάθε στέλεχος,ο κάθε φίλος να βοηθήσει τον Οργανωτικό Μετασχηματισμό.

Με καταιγισμό νέων Ιδεών. Με ρηξικέλευθες προτάσειις. Με φαντασία και δημιουργικότητα.

Υπάρχει αντικείμενο δουλειάς για όλους όσους το θέλουν.

Ολους όσους οραματίζονται ένα καλλίτερο μέλλον για την Ελλάδα.

Ολους όσους δεν ανέχονται να βλέπουν τον Ελληνα Πολίτη να αποτελεί πρώτη ύλη σε πειράματα οριακής επιβίωσης και ψυχολογικής αντοχής.

Ολους όσους δεν ανέχονται την ήττα των σωστών Ιδεών


Για την Ομάδα

Γιάννης Κ